Special Tools

AUTO Parts Industry

การผลิตแบบ Mass Production เวลาในการผลิตเป็นเรื่องที่สำคัญมาก การลดจำนวนเครื่องมือ ลดขั้นตอน ให้เหลือเพียงหนึ่ง ทำให้ลดเวลาการผลิต, ลดการเปลี่ยนเครื่องมือ, ลดต้นทุน ส่งผลต่อการใช้ทรัพยากรอย่าง คุ้มค่าและได้ประสิทธิภาพสูงขึ้น และยังมีเวลาเพิ่มขึ้นในการผลิตชิ้นงานอื่นๆมากขึ้น

SPECIAL THREAD MILLING

การผลิตชิ้นงานเกลียวโดยไม่ใช้การ Tapping ทำให้ชิ้นงานมีความเที่ยงตรงสูงม ผิวเรียบ และ การทำงานไม่ต้องเสี่ยงอันตรายจากการหักของดอก Tapping โดยเฉพาะการทำเกลียวรูปร่างพิเศษเฉพาะ อุตสาหกรรมการผลิต แมีพิมพ์ขวดพลาสติก, ขวดแก้ว ในอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม

GEAR Milling

หลากหลายวิธีในการผลิตชิ้นงานเฟือง เกียร์ ตามมาตรฐานอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็นการกัดด้วย Hob แบบดั้งเดิมการผลิตสมัยใหม่ที่สามารถผลิตงานเฟือง แบบ Millingหรือ Broaching บนเครื่อง CNC ที่มีอยู่ทั่วไป ไม่จำเป็นต้องมีเครื่องกัดเฟืองโดยเฉพาะทำให้เครื่องจักร CNC มีความยืดหยุ่นและหลากหลายความสามารถมากขึ้น มีเม็ดมีดมาตรฐานให้เลือกใช้ตั้งแต่ Module 0.5 - 30

Profiling Tool

เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการลดเวลา การผลิตขณะเดียวกันเป็นการเพิ่มคุณภาพในการผลิต เห็นได้ชัดเมื่อเทียบความเร็ว ในการทำโปรแกรมตามแนวแกนชิ้นงาน Cutting Tool ต้องเคลื่อนที่ไปตามรูปร่างที่กำหนดไว้ทั้งหมด ลักษณะ Copy Turning ซึ่งใช้เวลาการผลิตมากเมื่อเปรียบ เทียบกับการเดินโปรแกรมตามแนวรัศมีของชื้นงานเพียง ครั้งเดียว ยิ่งมีรูปร่างมีความซับซ้อนมากเท่าไร ต้นทุนหรือขั้นตอนการ ทำงาน ยิ่งลดลงมากขึ้นเท่านั้น ถ้าจะให้ประสบผลสำเร็จยิ่งๆ ขึ้นไป โปรแกรมและปัจจัยต่างๆ ต้องถูกนำมาวิเคราะห์อย่างถูกต้อง เพราะการผลิตในจำนวนมากๆเป็นอุตสาหกรรม ใหญ่ๆ Mass Production นั้นจะเห็นผลสำเร็จอย่างมหาศาล

• ลดเวลาการผลิต ลักษณะ Copy Turning
• เพิ่มคุณภาพในการผลิต
• ทำโปรแกรมตามแนวรัศมีของชิ้นงาน ONE SHOT
• ยิ่งมีรูปร่างมีความซับซ้อน ต้นทุนยิ่งลด

THREAD WHIRLING

ในวงการแพทย์ ยังต้องการอุปกรณ์และอะไหล่ในการรักษา การยึดกระดูก ชิ้นกระดูก กระดูกสันหลังด้วยสกรูและโครงสกรู การผลิตชิ้นงานสกรูด้วยวัสดุ Titanium และรูปร่างเกลียวพิเศษ ในรูปแบบหมุนวน Whirling เป็นวิธีที่ดีที่สุด รวดเร็วและให้ผลผลิตสูงในขณะที่ รูปร่าง Profile มีความเที่ยงตรงสูง

เมื่อปัจจุบันสังคมเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย และ ธุรกิจความงาม วงการทันตแพทย์จึงมีความตื่นตัว ละมีความต้องการสูงมากขึ้นตาม ในการผลิต ฟันเทียมและรากฟันเทียม

Micro Machining

ความต้องการชิ้นส่วนขนาดเล็กในปัจจุบัน มีมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์, แทบเล็ท, อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ล้วนแต่มีขนาดเล็กลง ทำให้ผู้ผลิตชิ้นส่วนต้องปรับตัวตามและมองหานวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่ เพื่อช่วยในการผลิตให้ มีประสิทธิภาพมากขึ้น ลดเวลาการผลิต ขณะเดียวกันต้อง รักษาคุณภาพในการผลิตคงเดิม

ยิ่งชิ้นงานมีขนาดเล็ก และ รูปร่างมีความซับซ้อนมาก เท่าไร ต้นทุนหรือขั้นตอนการทำงานยิ่งมากขึ้นเท่านั้น ถ้าจะให้ประสบผลสำเร็จยิ่งๆขึ้นไป โปรแกรมและปัจจัยต่างๆ ต้องถูกนำมาวิเคราะห์อย่างถูกต้อง เพราะการผลิตในจำนวนมาก ๆ เป็นอุตสาหกรรมใหญ่ๆ Mass Production ความผิด เพี้ยนเพียงหน่วย ไมครอน ก็เพียงพอที่จะสร้างความแตก ต่างมากมายทีเดียว