iCenter

การพัฒนาผลิตภันฑ์ในการเจาะนำศูนย์ (Center Drill) โดยเป็นเม็ดมีดคาร์ไบด์ถอดเปลี่ยนครั้งแรกของโลก ทดแทนการใช้สว่านเจาะนำศูนย์แบบดั้งเดิม ที่ต้องมีการตั้งทูล, ลับคมและหยุดเครื่องนานเกินไป เพื่อทำสิ่งเหล่านั้น iCenter ถูกพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ด้วยคุณสมบัติความแม่นยำในการถอด/ใส่เม็ดมีดเพียง 20 ไมครอน, Internal Coolant เพื่อการไล่เศษโลหะอย่างสมบูรณ์แบบ, มาตรฐานสว่านนำศูนย์สากล และรับสั่งทำพิเศษเพื่อลดขั้นตอนและเวลาการผลิตอีกด้วย