BRUCKNER

กว่า 100 ปี Bruckner ในตอนแรกผลิตเพียงศูนย์ตาย (Dead Center) แต่หลังจากนั้นไม่นานก็เริ่มผลิต ศูนย์เป็น (Live Center) และมีชื่อเสียงคุณภาพระดับโลก สร้างมาตรฐานการผลิต จนกระทั่งปัจจุบัน บริษัทยังคงผลิตสินค้า และเชี่ยวชาญ พิเศษด้านนี้ด้านเดียว Live Center และ Face Center ที่มีความเที่ยงตรงสูง ต่ำกว่า 1 ไมครอน ขณะที่มีความแข็งแรงสูงมาก รับน้ำหนักชิ้นงานขนาดใหญ่ , ยาว โดยเฉพาะ การทำงานที่มีความเร็วรอบสูงมากกว่า 5000รอบ/นาที รวมทั้งการออกแบบพิเศษ (Special Design) สำหรับงานที่มีรูปร่าง ซับซ้อน

กลุ่มสินค้า และเทคโนโลยีแบ่งได้เป็น 8 กลุ่ม หลัก
1) High performance live Center
2) High performance live Center with spring-loaded center point
3) High performance live Center for heavy-duty work
4) High performance live Center Bullnose-Live center
5) Carbide dead centers